Lubelski Teatr Tańca

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

  2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
— brak danych do wyświetlenia —
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
— brak danych do wyświetlenia —