Nowy Teatr

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

  2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Ewa Cichowicz-Vedral
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Główny specjalista ds. promocji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Książki, foldery, czasopisma, zdjęcia.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Udostepnianie w godzinach pracy teatru, do wglądu na miejscu.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja wydarzeń artystycznych - cele archiwizacyjne, edukacyjne.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne4
od roku 2009
plakaty45
od roku 2008
afisze7
od roku 2009
zestawy fotografii42
od roku 2008
wycinki prasowe3500 (segregatory)
od roku 2008
Instytut Monitorowania Mediów Monitoring prasy i internetu
repertuary17
od roku 2009
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety3 (teki, segregatory, magazyn)
od roku 2008
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")3 (teki,segregatory,magazyn)
od roku 2009
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą40
od roku 2008
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie3
od roku 2009
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw4
od roku 2008
Wystawa scenografii Małgorzaty Szczęśniak "Pojawia się i znika bez śladu" w Belgii w 2008 r. (zdjęcia, katalog, makiety); Wystawa pokonkursowa "Nieodkryte/Niewypowiedziane" 2009 r. (zdjęcia, prace artystyczne)
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych50
od roku 2009
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne1
od roku 2010
nagrania vhs/ cd/ dvd31
od roku 2009
czasopisma teatralne663
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru20
od roku 2003
Nagrody (statuetki, dyplomy) Krzysztofa Warlikowskiego, plakaty ze sztuk realizowanych poza Nowym Teatrem przez Krzysztofa Warlikowskiego (sztuki z TR Warszawa, Teatru Wielkiego, oper za granicą)
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary530
od roku 1956
Numery archiwalne czasopisma Dialog - dar Instytutu Teatralnego
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki4
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny3
afisz3
plakat6
zdjęcia1 (płyta cd/dvd)
recenzje1 (segregatory)
partytura muzyczna0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób