Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

ul. Grodzka 5 a, 20-112 Lublin

  2011
Status organizacyjny:Ośrodek Kultury - Samorządowa Jednostka Województwa
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna Goluch - archiwista / pod nadzorem Dyrektora - Włodzimierza Staniewskiego
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:wyższe studia archiwalne
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Kasety VHS - wszystkie zdigitalizowane na dyskach zbiorczych. Rozpoczęto digitalizację kaset magnetofonowych.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:foldery np. Barbican, Hebel Theater. Spelplan książki: Teatr w Polsce, Teatr Polski we Wrocławiu. 50 lat plakaty "Konfrontacje Teatralne"
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Dokumentacja udostępniania jest wyłącznie w pomieszczeniu archiwum zakładowego w obecności osoby odpowiedzialnej za archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie jest. Gdyby zdarzyła się taka wyjątkowa sytuacja konieczna jest zgoda Dyrektora OPT Gardzienice - Włodzimierza Staniewskiego
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:zbieranie, opracowywanie, udostępnianie dokumentacji wytworzonej w toku działalności
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne4
od roku 1977
plakaty125
od roku 1981
afisze38
od roku 1981
zestawy fotografii150
od roku 1977
wycinki prasowe15 (programy teatralne obejm. foldery, ulotki / plakaty ułożone w teczki z kartonów bezkwasowych / fotografie znajdują się w teczkach i segregatorach 150 tek oraz w elektronicznej bazie/ teczki wiązane oraz elektroniczna baza artykułów prasowych (zeskanowanych))
od roku 1977
GLOB - Agencja Prasowo - Informacyjna
repertuary0
od roku 1977
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety4 (teczki )
od roku 1977
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")2 (teczki )
od roku 1977
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą15
od roku 1977
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie10
od roku 1977
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 1997
np. Folder - 25 lat Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 1977 - 2002 "Teatr Obiecany. 30 lat Gardzienic" / Materiały obejmują foldery, ulotki, wydawnictwa zwarte oraz materiały zebrane w teczkach (ok.13 teczek wiązanych).
dokumentacja wystaw0
od roku 1994
ok. 15 teczek dokumentacja dot. organizacji wystawy, foldery, ulotki, plakaty
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 1977
partytury muzyczne
od roku 1977
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 1986
czasopisma teatralne
od roku 1959
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
Materiały archiwalne Barbary Koterwas - ułożone w oddzielne 3 pudła prace scenograficzne Teresy Targońskiej - w teczkach
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
program teatralny1
plakat1
zdjęcia(teki, zdjęcia zgromadzone są w elektronicznej bazie danych)
recenzje(teki)
zapis dźwiękowy2
rejestracja filmowa vhs/ dvd2
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób