Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

Rok
  20112014
Status organizacyjny:INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Osoba odpowiedzialna za zbiory:JOLANTA WASILUKJOLANTA WASILUK
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:p.o. Kierownika działu technicznegoKierownik działu administracyjno-gospodarczego
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Białymstoku lata 1955-1982Archiwum Państwowe w Białymstoku lata 1955-1982
Usytuowanie archiwum w teatrze:magazynpomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według spisów zdawczo-odbiorczych na podstawie rzeczowego wykazu aktwedług spisów zdawczo-odbiorczych na podstawie rzeczowego wykazu akt
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatrupracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:NA MIEJSCUNA MIEJSCU
Możliwość wypożyczania dokumentacji:NIENIE
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:W INSTYTUCJI PROWADZONE JEST TYLKO ARCHIWUM ZAKŁADOWE, ZGROMADZONE ZBIORY DOTYCZĄ TYLKO KONCERTÓW FILHARMONICZNYCHW INSTYTUCJI PROWADZONE JEST TYLKO ARCHIWUM ZAKŁADOWE, ZGROMADZONE ZBIORY DOTYCZĄ TYLKO KONCERTÓW FILHARMONICZNYCH
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20112014
programy teatralne24
od roku 1983
24
od roku 1983
plakaty00
afisze10
od roku 1957
10
od roku 1957
zestawy fotografii00
wycinki prasowe33 (teki, teczki, twarda oprawa)
od roku 1982
------
33 (teki, teczki, twarda oprawa)
od roku 1982
------
repertuary9
od roku 1980
9
od roku 1980
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety00
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")00
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą00
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie00
dokumentacja obchodów jubileuszowych00
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)00
partytury muzyczne00
nagrania vhs/ cd/ dvd00
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20112014
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny22
afisz22
plakat00
zdjęcia00
recenzje00
inne teksty00
projekty scenograficzne00
partytura muzyczna0
bibliotekarz orkiestry zajmuje się partyturami muzycznymi
0
bibliotekarz orkiestry zajmuje się partyturami muzycznymi
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd00