Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego

Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aleksandra MaliszewskaAleksandra Maliszewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:bibliotekarz - archiwistabibliotekarz - archiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biblioteczne
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki dotyczące historii teatru europejskiego(również w językach niemieckim i rosyjskim)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:z dokumentacji można skorzystać na miejscuz dokumentacji można skorzystać na miejscu, przesyłamy także materiały pocztą tradycyjną i elektroniczną
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentomdokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentom
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:bieżąca dokumentacja działalności artystycznej teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne100
od roku 1960
400
od roku 1953
plakaty100
od roku 1970
400
od roku 1956
afisze100
od roku 1955
200
od roku 1956
zestawy fotografii100
od roku 1948
300
od roku 1953
wycinki prasowe1000
od roku 1960
2000 (segregatory, teczki, kartony)
od roku 1948
repertuary100
od roku 1980
300
od roku 1956
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety100
od roku 1955
200 (teczki, segregatory, kartony)
od roku 1956
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")100
od roku 1960
150 (magazyny)
od roku 1970
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą5
od roku 1990
25
od roku 1990
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie10
od roku 1990
0
od roku 1990
dokumentacja obchodów jubileuszowych5
od roku 1970
dokumentacja w trakcie porządkowania
5
od roku 1971
"XX lat Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego", "10-lat sceny lalkowej Lubuskiego Teatru..."
dokumentacja wystaw1
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania, "Lubuski Teatr. 60 lat minęło"
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych100
od roku 1960
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)10
od roku 1970
300
od roku 1956
partytury muzyczne5
od roku 1960
5
od roku 1956
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1998
100
od roku 1998
czasopisma teatralne4
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru2
od roku 1960
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 1956
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
pamiątki artystów30
od roku 1955
30
od roku 1955
podziękowania, dyplomy...
zdeponowane eksponaty, dary20
od roku 2007
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki53
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny105
afisz105
plakat105
zdjęcia5020 (tak)
recenzje105 (tak)
inne teksty1010
projekty scenograficzne101
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd12
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z prób