Teatr Nowy

pl. Teatralny 1, 41-800 Zabrze

  2008
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Stanisława Chądzyńska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwista-magazynier
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:albumy, katalogi, zdjęcia
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana jest na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja nie jest wypożyczana
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2008
programy teatralne260
od roku 1959
plakaty20
od roku 1959
afisze260
od roku 1959
zestawy fotografii260
od roku 1959
wycinki prasowe260
od roku 1959
repertuary260
od roku 1959
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety40
od roku 1959
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")100
od roku 1959
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1959
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1959
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2008
egzemplarz sztuki2
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny2
afisz2
plakat2
zdjęcia10
recenzje5
inne teksty2
projekty scenograficzne1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1