Wrocławski Teatr Lalek

pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław

Rok
  20112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna KrajewskaKatarzyna Krajewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literackisekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Środki własne - budżet teatru; ok. 5%Środki własne - budżet teatru; ok. 5%
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Na miejscu, z możliwością wykonania ksero- bądź fotokopii.Na miejscu, z możliwością wykonania ksero- bądź fotokopii.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:W celu prezentacji podczas wystaw.W celu prezentacji podczas wystaw.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie materiałów archiwalnych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.Gromadzenie materiałów archiwalnych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20112014
programy teatralne200
od roku 1952
220
od roku 1952
plakaty150
od roku 1963
170
od roku 1963
afisze50
od roku 1963
50
od roku 1963
zestawy fotografii200
od roku 1953
220
od roku 1953
wycinki prasowe50 (Wycinki gromadzone są w osobnych teczkach (50 teczek) i w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli)
od roku 1963
-
50 (Wycinki gromadzone są w osobnych teczkach (50 teczek) i w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli)
od roku 1963
-
repertuary30
od roku 2004
50
od roku 2004
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety150 (Szkice i projekty lalek, rekwizytów i scenografii gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1952
150 (Szkice i projekty lalek, rekwizytów i scenografii gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1952
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")60 (Projekty kostiumów gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1970
80 (Projekty kostiumów gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1970
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą80
od roku 1968
80
od roku 1968
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie00
dokumentacja obchodów jubileuszowych7
od roku 1966
Maria Lubieniecka (red.), "Lalki i my. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 55-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek", Wrocław 2002
7
od roku 1966
Maria Lubieniecka (red.), "Lalki i my. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 55-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek", Wrocław 2002
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1250
od roku 1958
1300
od roku 1958
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)100
od roku 1963
100
od roku 1963
partytury muzyczne100
od roku 1957
100
od roku 1957
nagrania vhs/ cd/ dvd250
od roku 1990
250
od roku 1990
czasopisma teatralne05
od roku 2013
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20112014
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny55
afisz33
plakat33
zdjęcia1 (po 1 egz. każdego zdjęcia w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdego zdjęcia w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)
recenzje1 (po 1 egz. każdej recenzji w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdej recenzji w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)
inne teksty11
projekty scenograficzne1
po 1 egz.; mniejsze w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli, większe w szufladach
1
po 1 egz.; mniejsze w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli, większe w szufladach
partytura muzyczna1
w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli
1
w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z próbprotokół z prób