Teatr Współczesny

ul. Mokotowska 13, 00-640 Warszawa

  2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jadwiga Adamowicz
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:konsultant programowy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie zbiorów, udostępnianie zainteresowanym
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne0
od roku 1949
afisze0
od roku 1949
zestawy fotografii0
od roku 1949
wycinki prasowe0 (teki)
od roku 1949
Glob
repertuary0
od roku 1990
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1955
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 1978
1. Teatr Wspólczesny w Warszawie, red Eugeniusz Szrojt, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978. 2. Czterdzieści lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie, red. Jadwiga Adamowicz, Joanna Godlewska, wyd.Teatr Wspólczesny, Warszawa 1990. 3. 60 lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie 1949-2009, red. Marcin Stajewski, Jadwiga Adamowicz, wyd.Teatr Współczesny, Warszawa 2009.
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 1949
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki0
program teatralny0
afisz0
zdjęcia0 (teki)
recenzje0 (teka)
zapis dźwiękowy0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób