Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

  2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Mateusz Żurawski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. programowych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:„Jakby mózg opery zwariował i ruszył ku katastrofie”, w: „Teatr” 2011 nr 6
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobukompletna dokumentacja działalności artystycznej Teatru Dzieci Warszawy, Teatru Nowej Warszawy, Teatru Młodej Warszawy, Teatru Rozmaitości i Teatru Klasycznego z lat 1947–1973 została w roku 2010 przekazana Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego
Usytuowanie archiwum w teatrze:korytarz
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana są w wyznaczonych godzinach, wyłącznie na miejscu i tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu; istnieje możliwość przygotowania kserokopii lub skanu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja wypożyczana jest innym teatrom, instytucjom kultury oraz uczelniom przy okazji organizowania wystaw, pokazów etc.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji działalności artystycznej teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne450
od roku 1973
plakaty100
od roku 1973
afisze100
od roku 1973
zestawy fotografii150
od roku 1973
wycinki prasowe150 (koperty)
od roku 1973
nie korzystamy
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety30 (teczki)
od roku 1973
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)300
od roku 1973
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd28
od roku 2007
czasopisma teatralne1500
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny3
afisz2
plakat2
zdjęcia10 (koperty)
recenzje1 (koperty)
inne teksty0
projekty scenograficzne1
koperty
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd2
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z prób