TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna RochowskaAnna Rochowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista d/s promocji i reklamyspecjalista d/s promocji i reklamy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuBiblioteka Akademii Teatralnej - część egzemplarzy reżyserskich (maszynopisów) przygotowywanych w Teatrze Rozmaitości przed 1988 rokiem, czyli przed pożaremBiblioteka Akademii Teatralnej - część egzemplarzy reżyserskich (maszynopisów) przygotowywanych w Teatrze Rozmaitości przed 1988 rokiem, czyli przed pożarem; stary zespół Rozmaitości - sprzed 1988 przekazał cześć dokumentacji do Archiwów Państwowych
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:nieduży zbiór książek teatralnych, niepełny zbiór czasopism - "Dialog", "Teatr", "Didaskalia"nieduży zbiór książek teatralnych, niepełny zbiór czasopism - "Dialog", "Teatr", "Didaskalia" oraz książki które posłużyły do pracy nad konkretnymi premierami - np. zbiór utworów Lema
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja dostępna jest na miejscu w teatrze po uzgodnieniu z archiwum TR; na prośbę zainteresowanych kserowane są wybrane recenzje lub fragmenty egzemplarzy sztukdokumentacja dostępna jest na miejscu w teatrze po uzgodnieniu z archiwum TR; na prośbę zainteresowanych kserowane są wybrane recenzje lub fragmenty egzemplarzy sztuk; ułatwiamy kontakt z autorami sztuk, reżyserami i autorami zdjęć - na ile to możliwe
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana w wyjątkowych sytuacjach; wypożyczane są kopie egzemplarzy reżyserskich lub nagrań w sytuacji, gdy czytelnik jest spoza Warszawy i ma utrudniony dostęp do Archiwum TRdokumentacja jest wypożyczana w wyjątkowych sytuacjach; wypożyczane są kopie egzemplarzy reżyserskich lub nagrań w sytuacji, gdy czytelnik jest spoza Warszawy i ma utrudniony dostęp do Archiwum TR
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zadaniem nadrzędnym Archiwum Artystycznego TR jest zbieranie wszelkich teatraliów TRowych oraz udostępnianie jej osobom zainteresowanym. Każdy kto zgłosi się do TR z prośbą o udostępnienie w celach naukowych lub tylko poznawczych, naszych zasobów - jest mile widziany oraz szybko, sprawnie i dobrze obsługiwany.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne49
od roku 1995
59
od roku 1995
plakaty40
od roku 1995
50
od roku 1995
afisze5
od roku 1995
5
od roku 1995
zestawy fotografii40
od roku 1995
52
od roku 1995
wycinki prasowe49
od roku 1995
Agencja Informacyjno-Prasowa GLOB
59 (segregatory dla każdego tytułu osobno, oraz dodatkowo od grudnia 2007 roku skany wycinków na dysku zewnętrznym)
od roku 1995
Agencja Informacyjno-Prasowa GLOB
repertuary120
od roku 1995
153
od roku 1995
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety5
od roku 1995
5 (teki)
od roku 1995
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
od roku 1995
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą30
od roku 1995
110
od roku 1995
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie20
od roku 1995
25
od roku 1995
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
Album fotograficzny "T-W Teatr Warlikowski" - nie jest to stricte album jubileuszowy, ale wydany w związku z nagrodą, jaką Krzysztof Warlikowski otrzymał za całokształt pracy (w dużej mierze w TR) w Centrum Meyerholda (grudzień 2006)
2
od roku 1995
Album fotograficzny "T-W Teatr Warlikowski" - nie jest to stricte album jubileuszowy, ale wydany w związku z nagrodą, jaką Krzysztof Warlikowski otrzymał za całokształt pracy (w dużej mierze w TR) w Centrum Meyerholda (grudzień 2006; Album "Jarzyna/Teatr" - poświęcony twórczości Grzegorza Jarzyny
dokumentacja wystaw10
od roku 1995
d 2000 roku przez kilka sezonów co miesiąc odbywał się w TR wernisaże młodych artystów
20
od roku 1995
od 2000 roku przez kilka sezonów co miesiąc odbywał się w TR wernisaże młodych artystów, dokumentacja papierowa - kartki inforamcyjne, od 2009 roku - dokumentacja wideo większości wernisaży
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych200
od roku 1995
220
od roku 1995
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)49
od roku 1995
59
od roku 1995
partytury muzyczne0
od roku 1995
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 1995
130
od roku 1995
czasopisma teatralne200
od roku 1995
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 1995
pamiątki artystów0
od roku 1995
zdeponowane eksponaty, dary5
od roku 1995
nagrody przywiezione z wyjazdów na Festiwale - np. szlaban z Festwialu w Cieszynie 2003
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki01
program teatralny11
afisz11
plakat11
zdjęcia200 (teki)
recenzje500 (segregatory oraz komputerowy dysk zewnętrzny)
inne teksty2020
projekty scenograficzne11
partytura muzyczna11
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie