Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Radosław PaczochaKarolina Kapralska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literackisekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:biblioteka teatrubiblioteka teatru, archiwum plakatów
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:ze środków Teatru
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:historie teatru, monografie artystów teatru, dokumentacje wystawhistorie teatru, monografie artystów teatru, dokumentacje wystaw
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIETAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana jest tylko na miejscu; można wykonać kserokopie materiałów i skany zdjęćdokumentacja udostępniana jest tylko na miejscu; można wykonać kserokopie materiałów i skany zdjęć
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana w przypadku kiedy konkretne instytucje organizują wystawy tematyczne i tylko na podstawie dokumentu upoważniającego do wydania dokumentacjidokumentacja jest wypożyczana w przypadku kiedy konkretne instytucje organizują wystawy tematyczne i tylko na podstawie dokumentu upoważniającego do wydania dokumentacji
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych Teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne50
od roku 2946
50
od roku 1946
plakaty30
od roku 1975
30
od roku 1975
afisze25
od roku 1946
25
od roku 1946
zestawy fotografii30
od roku 1946
30
od roku 1946
wycinki prasowe30
od roku 1946
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB
30 (teczki)
od roku 1946
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB
repertuary20
od roku 1975
20
od roku 1975
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety20
od roku 1975
20 (teki)
od roku 1975
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")30
od roku 1975
30 (teki)
od roku 1975
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1975
0
od roku 1975
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1975
0
od roku 1975
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1975
"Teatr Powszechny 1945-1975-1995" "Teatr Powszechny 1995/96, 1996/97, 1997/98" "Zygmunt Hubner 1930-1989"
0
od roku 1975
"Teatr Powszechny 1945-1975-1995" "Teatr Powszechny 1995/96, 1996/97, 1997/98" "Zygmunt Hubner 1930-1989"
dokumentacja wystaw5
od roku 1975
5
od roku 1975
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1946
0
od roku 1946
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1946
0
od roku 1946
partytury muzyczne
od roku 1975
0
od roku 1975
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1985
0
od roku 1985
czasopisma teatralne0
od roku 1975
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1975
Osobno gromadzone są materiały dotyczące aktorów, reżyserów i innych twórców związanych z Teatrem Powszechnym (np/ wywiady, teksty)
0
od roku 1975
Osobno gromadzone są materiały dotyczące aktorów, reżyserów i innych twórców związanych z Teatrem Powszechnym (np/ wywiady, teksty)
pamiątki artystów0
od roku 1975
nagrody, notatki, listy
zdeponowane eksponaty, dary
od roku 1989
kilkanaście książek z księgozbioru Zygmunta Hubnera

od roku 1989
kilkanaście książek z księgozbioru Zygmunta Hubnera
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny5050
afisz2525
plakat3030
zdjęcia3020 (teczki)
recenzje3030
projekty scenograficzne2020
partytura muzyczna11
partytura scenograficzna11
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób