Teatr Narodowy

pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr narodowyteatr narodowyteatr narodowy
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Michał SmolisMichał SmolisMichał Smolis
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. archiwum artystycznegospecjalista ds. archiwum artystycznegospecjalista ds. archiwum artystycznego
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Warszawie - do AP na mocy ustawy archiwalnej i zaleceń pokontrolnych oddano dokumentację Teatru RzeczypospolitejArchiwum Państwowe w Warszawie - do AP na mocy ustawy archiwalnej i zaleceń pokontrolnych oddano dokumentację Teatru RzeczypospolitejArchiwum Państwowe w Warszawie - do AP na mocy ustawy archiwalnej i zaleceń pokontrolnych oddano dokumentację Teatru Rzeczypospolitej
Usytuowanie archiwum w teatrze:strychstrychstrych
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIETAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Środki własne, poddano digitalizacji nagrania dźwiękowe przedstawień (głównie efektów muzycznych) z lat ok. 1955- 1989.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Książki Książki
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:z dokumentacji można korzystać na miejscu w Teatrze lub wykonać skanyz dokumentacji można korzystać na miejscu w Teatrze lub wykonać skanyz dokumentacji można korzystać na miejscu w Teatrze lub wykonać skany
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja wypożyczana jest na wystawydokumentacja wypożyczana jest na wystawydokumentacja wypożyczana jest na wystawy
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Do zadań archiwum artystycznego należy: a) przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych teatru związanych z pracą artystyczną, b) przechowywanie i zabezpieczanie przejętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji, c) udostępnianie zbiorów, d) typowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, e) udział w teatralnej komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej. Do zadań archiwum artystycznego należy: a) przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych teatru związanych z pracą artystyczną, b) przechowywanie i zabezpieczanie przejętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji, c) udostępnianie zbiorów, d) typowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, e) udział w teatralnej komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne300
od roku 1949
329
od roku 1949
plakaty160
od roku 1950
180
od roku 1950
afisze
od roku 1954

od roku 1954
zestawy fotografii1000
od roku 1949
1000
od roku 1949
wycinki prasowe(koperty, pudła)
od roku 1949
GLOB
(koperty, pudła)
od roku 1949
GLOB
repertuary
od roku 1997

od roku 1997
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1949

od roku 1949
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1949

od roku 1949
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1965
"200 lat Teatru Narodowego" pod redakcją Eugeniusza Szwankowskiego i Karyny Wierzbickiej (1965), "Teatr Narodowy 1949-2004" Magdaleny Raszewskiej

od roku 1965
"200 lat Teatru Narodowego" pod redakcją Eugeniusza Szwankowskiego i Karyny Wierzbickiej (1965), "Teatr Narodowy 1949-2004" Magdaleny Raszewskiej
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1949

od roku 1949
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1949

od roku 1949
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1997

od roku 1997
czasopisma teatralne
od roku 1949

od roku 1949
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny1010
afisz1010
plakat55
zdjęcia2 (koperty)2 (koperty)
recenzje1 (koperty)1 (koperty)
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób