Teatr Lalka

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Honorata Czajkowska-PłatekHonorata Czajkowska-Płatek
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kkordynator pracy artystycznejkkordynator pracy artystycznej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnicapiwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:w Teatrze udostępniane są dubletyw Teatrze udostępniane są dublety
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja wypożyczana jest sporadycznie np. plakaty na wystawy tematyczne na podstawie kart udostępnianiadokumentacja wypożyczana jest sporadycznie np. plakaty na wystawy tematyczne na podstawie kart udostępniania
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
dokumentacja obchodów jubileuszowych2
od roku 1995
Jubileusz 50-lecia Teatru - "Teatr Lalka 1945-1995"
2
od roku 1995
Jubileusz 50-lecia Teatru - "Teatr Lalka 1945-1995"
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny55
afisz11
plakat11
zdjęcia55
recenzje22
inne teksty11
partytura muzyczna11
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób