Teatr Komedia

ul. Słowackiego 19 a, 01-592 Warszawa

  2008
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Malgorzata Kondracka
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:od 1957r. do każdej sztuki granej w teatrze, plakaty, ulotki, zdjęcia
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu jest dostęp do wszystkich dok. znajdujących się w archiwum, zainteresowane osoby mogą je przejrzeć w towarzystwie osoby odpowiedzialnej za archiwum.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Jeśli istnieje konieczność skopiowania, zeskanowania jakiś dokumentów są one pożyczane zainteresowanym, po uprzednim zostawieniu w teatrze dowodu osobistego
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2008
programy teatralne
od roku 1957
plakaty
od roku 1957
afisze
od roku 1957
zestawy fotografii
od roku 1957
wycinki prasowe
od roku 1957
GLOBI
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2008
egzemplarz sztuki1
program teatralny2
afisz1
plakat1
zdjęcia10
recenzje10