Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16, 02-548 Warszawa

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria CzyżewskaAgnieszka PawłowskaAgnieszka Pawłowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:maszynistka - archiwistkasekretarz literackisekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKNIENIE
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuPaństwowe Archiwum - materiały są przygotowane do odbioruPaństwowe Archiwum - materiały własne Teatru z lat 1952- 1980 w ilości ok.4,00 mb,tj.118 jednostek archiwalnych (2 wsady)oraz materiały własne Teatru z lat 1946-1952Państwowe Archiwum - materiały własne Teatru z lat 1952- 1980 w ilości ok.4,00 mb,tj.118 jednostek archiwalnych (2 wsady)oraz materiały własne Teatru z lat 1946-1952
Usytuowanie archiwum w teatrze:razem z magazynem kostiumów i rekwizytówrazem z magazynem kostiumów i rekwizytówrazem z magazynem kostiumów i rekwizytów
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:foldery na jubileusze, plakaty, zdjęcia,foldery sezonowe, płytę CD z muzyką ze spektakli, znaczki, programyfoldery na jubileusze, plakaty, zdjęcia,foldery sezonowe, płytę CD z muzyką ze spektakli, znaczki, programy
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztukpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztukpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztuk
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatruna miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatruna miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przede wszystkim ochrona materiałów teatralnych związanych z artystyczną działalnością teatru.Przede wszystkim ochrona materiałów teatralnych związanych z artystyczną działalnością teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne1
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
plakaty1
od roku 1845
2
od roku 1945
2
od roku 1945
afisze12
od roku 1945
2
od roku 1945
zestawy fotografii12
od roku 1946
2
od roku 1946
wycinki prasowe1
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się Pani Maria lub sekretarz literacki teatru
5 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1946
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się sekretarz literacki teatru
5 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1946
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się sekretarz literacki teatru
repertuary1
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")12 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą111
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie111
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska
1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska,folder "jubileusz 60 lat Teatru"
1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska,folder "jubileusz 60 lat Teatru"
dokumentacja wystaw000
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych111
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)011
partytury muzyczne011
nagrania vhs/ cd/ dvd122
czasopisma teatralne11
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów03
dyplomy aktorów z otrzymanych indywidualnych nagród
3
dyplomy aktorów z otrzymanych indywidualnych nagród
zdeponowane eksponaty, dary
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych
5
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych, dyplomy i nagrody z festiwali
5
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych, dyplomy i nagrody z festiwali
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki122
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny122
afisz122
plakat122
zdjęcia12 (teczki z tektury bezkwasowej)2 (teczki z tektury bezkwasowej)
recenzje15 (koperty)5 (koperty)
inne teksty111
projekty scenograficzne122
partytura muzyczna111
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób