Teatr "Baj"

ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa

  2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aldona Kaszuba
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe m. st. Warszawy - dokumentacja finansowa, administracyjna i techniczna z lat 1963-1991
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:w bibliotece teatru znajdują się książki, foldery dotyczące historii teatru w Polsce i na świecie (nabyte zostały na rynku wydawniczym - zbiory te nie mają wartości archiwalnej)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Dokumentacja udostępniana jest po uprzedniej zgodzie dyrektora Teatru Baj na podstawie ewidencji udostępniania zbiorów i kart udostępniania - prowadzonej w archiwum zakładowym Teatru Baj. Zasady udostępniania i wypożyczania zbiorów określone zostały w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Wypożyczenie dokumentacji poza archiwum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby na ściśle wyznaczony okres.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwum artystyczne jest częścią archiwum zakładowego Teatru "Baj". Sposób gromadzenia, porządkowania i przechowywania dokumentacji artystycznej zostały określone w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Teatru Baj. Zadaniem archiwum artystycznego w Teatrze Baj gromadzenie, porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej Teatru Baj, w tym w szczególności tworzenia i realizacji spektakli. Dokumentowane są także inne działania kulturalne Teatru, m.in.: realizacja projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacja teatralna, wydawnictwa, wystawy, udział Teatru w festiwalach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne111
od roku 1946
plakaty27
od roku 1946
afisze30
od roku 1946
zestawy fotografii111
od roku 1945
wycinki prasowe30 (do 2009 r. w teczkach sztuk, Od 2009 r. w osobnym segregatorze)
od roku 1958
monitoring we własnym zakresie
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety45 (w teczkach sztuk lub w oddzielnych tekach; liczba obejmuje zestawy zachowanych projektów scenograficznych do danej sztuki)
od roku 1945
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")45 (projekty lalek i kostiumów są włączone do zestawów dokumentacji scenografii)
od roku 1945
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą10
od roku 2009
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1978
50-lecie: "W kręgu warszawskiego "Baja"", oprac. Henryk Jurkowski, PIW, Warszawa 1978 60-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1974-1988 70-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1989-1998 80-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1999-2008
dokumentacja wystaw5
od roku 2010
maj - czerwiec 2010 - wystawa rzeźby i instalacji Inez Krupińskiej pt. „Stwory” luty - marzec 2011 - Ryby, ptaki, ssaki i inne Wilkołaki wystawa rzeźby i ilustracji Józefa Wilkonia
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych400
od roku 1945
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)134
od roku 1945
partytury muzyczne43
od roku 1946
nagrania vhs/ cd/ dvd32
od roku 1999
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny15
afisz15
plakat15
zdjęcia1 (koperty (zdjęcia wywołane + negatywy), komplet zdjęc na płycie Cd lub DVD)
recenzje1 (w teczce sztuki)
inne teksty0
projekty scenograficzne1
projekty scenografii (w tym lalek i kostiumów), szkice scenograficzne są przechowywane w oddzielnych tekach z oznaczeniem premiery (spektaklu), którego dotyczą
partytura muzyczna1
partytura muzyczna, nuty - są przechowywane w teczce danej sztuki (premiery)
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób