Teatr im. Wilama Horzycy

pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna PopławskaAnna PopławskaAnna Popławska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:ArchiwistaArchiwistaArchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1978 (oprócz egzemplarzy sztuk)Archiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1978 (oprócz egzemplarzy sztuk)Archiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1983 (oprócz egzemplarzy sztuk)
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie pisma o udostępnienie zbiorówna podstawie pisma o udostępnienie zbiorówna podstawie pisma o udostępnienie zbiorów
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Tak.Wysyłana jest kopia.Tak.Wysyłana jest kopia.Tak.Wysyłana jest kopia.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:porządkowanie i przechowywanie, udostępnianie dokumentacjiporządkowanie i przechowywanie, udostępnianie dokumentacji
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
plakaty1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
afisze1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
zestawy fotografii1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
wycinki prasowe1
od roku 1979
GLOB
1 (teki)
od roku 1979
GLOB
1 (teki)
od roku 1983
GLOB
repertuary110
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1983
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1983
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą000
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie000
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
dokumentacja wystaw000
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1
od roku 1946
1
od roku 1946
1
od roku 1946
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)1
od roku 1946
0
od roku 1946
0
od roku 1946
partytury muzyczne1
od roku 1988
1
od roku 1988
1
od roku 1988
nagrania vhs/ cd/ dvd1
od roku 1989
1
od roku 1989
1
od roku 1989
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów000
zdeponowane eksponaty, dary000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki111
program teatralny111
afisz111
plakat111
zdjęcia11 (teki)1 (teki)
recenzje11 (teki)1 (teki)
inne teksty111
projekty scenograficzne111
partytura muzyczna111
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy000
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób