Teatr Zagłębia

ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Alicja JabłońskaAlicja Jabłońska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Archiwistkazatrudniona na umowę zlecenie
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Albumy wydawane z okazji Jubileuszy, zdjęcia, wycinki prasowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierosobno scenariusze, programy teatralne, sezony, scenografie i in.
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:wypożyczenie udostępnienie w siedzibie teatruProwadzona jest teczka udostępniania akt z kartami udostępniania. Wypożyczenie następuje po złożeniu podania i akceptacji przez dyrekcję.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, po złożeniu arkusza wypożyczeń i uzyskaniu akceptacji Dyrektora z ustaleniem daty zwrotuDokumentacja jest wypożyczana poza archiwum sporadycznie na zasadach j.w.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie zbiorów związanych z pracą i historią teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne478
od roku 1959
553
od roku 1958
afisze460
od roku 1959
535
od roku 1958
zestawy fotografii4
od roku 1960
6
od roku 1970
wycinki prasowe2
od roku 1919
wycinki prasowe - (nie jest to zbiór ciągły) 1919-1939, 1992-1997, 1994-1997
4 (segregatory)
od roku 1970
we własnym zakresie
repertuary89
od roku 1959
92
od roku 1955
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety108 (teki)
od roku 1970
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(teki)
od roku 1970
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 1976

od roku 1976
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1967
Jubileusz 70-lecia - 1967 Jubileusz 80-lecia - 1977 Jubileusz 85-lecia - 1982 Jubileusz 90-lecia - 1987
32
od roku 1967
70-lecie Teatru Zagłębia - 1967 80-lecie Teatru Zagłębia - 1977 85-lecie Teatru Zagłębia - 1982 90-lecie Teatru Zagłębia - 1987 100-lecie Teatru Zagłębia - 1997 Album 110 lat Teatru Zagłębia - 2007
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych322322
partytury muzyczne10
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru1
archiwum Dyrektora teatru Kazimierza Vorbrodt tj. wycinki prasowe 1919-1939, czasopisma teatralne 1932-1938, Scena Polska Zeszyty 1924-1931, Reprodukcje programów teatralnych 1936-1948
10
od roku 1987
pamiątki artystów1
zdjęcia, legitymacja ZASP, itp. Dyrektora teatru Pana Kazimierza Vorbrodt

od roku 1919
Archiwum Kazimierza Verbrota
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny15
afisz15
zdjęcia11 (teczki)
recenzje11 (segregatory)
projekty scenograficzne11
przechowywane w teczkach
partytura muzyczna1
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1