Państwowy Teatr Lalki "Tęcza"

ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Sabina Michalska i Urszula PawulskaSabina Soboń i Urszula Pawulska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:konsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatukonsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Sabina Soboń -współautorka opracowania "Tęczowe Zaduszki" , praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Obecnego, Słupsk 2008
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Zdigitalizowane zostały wszystkie wydawnictwa jubileuszowe
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:kronika teatrukronika teatru, wydawnictwa jubileuszowe, prywatne dzienniki
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwum artystyczne naszego teatru ma za zadanie gromadzenie naszych dóbr artystycznych dla potomnych.Często dane archiwalne wykorzystywane są do celów statystycznych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne752
od roku 1950
752
od roku 1950
plakaty376376
afisze376376
zestawy fotografii18801880
wycinki prasowe15001500
repertuary00
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety10001000
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")500500
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1010
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie66
dokumentacja obchodów jubileuszowych5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
dokumentacja wystaw
wystawy lalek
20
wystawy lalek
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych188188
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)376376
partytury muzyczne188188
nagrania vhs/ cd/ dvd125125
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary50
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki22
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny44
afisz22
plakat04
zdjęcia1010 (teki)
recenzje55 (teki)
inne teksty00
projekty scenograficzne1515
partytura muzyczna33
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy12
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób