Teatr im. Wandy Siemaszkowej

ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Agnieszka WajdaAgnieszka WajdaMartyna Kasprzak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:asystent dyrektora - koordynator pracy artystycznejasystent dyrektora - koordynator pracy artystycznejSekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Rzeszowie, ul. Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów - dokumentacja artystyczna dotycząca przedstawień własnych wystawianych w latach 1948, 1956-1985Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul. Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów - dokumentacja artystyczna dotycząca przedstawień własnych wystawianych w latach 1948, 1956-1985Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul. Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów - dokumentacja artystyczna dotycząca przedstawień własnych wystawianych w latach 1948, 1956-1985 - dokumentacja artystyczna z lat 1945-1947
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie przy foyer teatru pomieszczenie przy foyer teatru pomieszczenie przy foyer teatru
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:zbiory książek, plakatów, zdjęć dotychczas nieuporządkowanychzbiory książek, plakatów, zdjęć dotychczas nieuporządkowanychzbiory książek, plakatów, zdjęć dotychczas nieuporządkowanych
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana jest do wglądu i korzystania w siedzibie Teatru; wykonywane są kserokopie oraz zapisy na nośniku CD i DVDdokumentacja udostępniana jest do wglądu i korzystania w siedzibie Teatru; wykonywane są kserokopie oraz zapisy na nośniku CD i DVDdokumentacja udostępniana jest do wglądu i korzystania w siedzibie Teatru; wykonywane są kserokopie oraz zapisy na nośniku CD i DVD
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana wyjątkowo w przypadku pisania prac dyplomowych przez pracowników Teatrudokumentacja jest wypożyczana wyjątkowo w przypadku pisania prac dyplomowych przez pracowników Teatrudokumentacja jest wypożyczana wyjątkowo w przypadku pisania prac dyplomowych przez pracowników Teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne
od roku 1986

od roku 1986
186
od roku 1986
plakaty
od roku 1986

od roku 1986
186
od roku 1986
afisze
od roku 1986

od roku 1986
186
od roku 1986
zestawy fotografii
od roku 1986

od roku 1986
186
od roku 1986
wycinki prasowe
od roku 1986
teatr nie wykonuje serwisu poprzez wynajętą firmę; zadania w tym zakresie wykonuje pracownik Teatru - Pan Marcin Kalita - specjalista ds. marketingu i reklamy

od roku 1986
teatr nie wykonuje serwisu poprzez wynajętą firmę; zadania w tym zakresie wykonuje pracownik Teatru - Pan Marcin Kalita - specjalista ds. marketingu i reklamy
186
od roku 1986
teatr nie wykonuje serwisu poprzez wynajętą firmę; zadania w tym zakresie wykonuje pracownik Teatru - Pan Marcin Kalita - specjalista ds. marketingu i reklamy
repertuary
od roku 1964

od roku 1964
367
od roku 1964
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1961

od roku 1961

od roku 1961
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1964
jubileusze od XX-lecia do L-lecia Teatru (foldery, broszury zawierające spisy przedstawień własnych, nazwiska aktorów, recenzje, wspomnienia, artykuły)

od roku 1964
jubileusze od XX-lecia do L-lecia Teatru (foldery, broszury zawierające spisy przedstawień własnych, nazwiska aktorów, recenzje, wspomnienia, artykuły)
367
od roku 1964
jubileusze od XX-lecia do L-lecia Teatru (foldery, broszury zawierające spisy przedstawień własnych, nazwiska aktorów, recenzje, wspomnienia, artykuły)
nagrania vhs/ cd/ dvd128
od roku 1988
128
od roku 1988
128
od roku 1988
zdeponowane eksponaty, dary42
od roku 1997
Darowizna prof. Józefa Szajny i Bożeny Sierosławskiej-Szajna dla Skarbu Państwa z przeznaczeniem do stałej ekspozycji w Szajna Galerii w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie zawierająca obiekty wykonane przez prof. Szajnę - malarstwo (olej, akryl), collage, rysunki
42
od roku 1997
Darowizna prof. Józefa Szajny i Bożeny Sierosławskiej-Szajna dla Skarbu Państwa z przeznaczeniem do stałej ekspozycji w Szajna Galerii w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie zawierająca obiekty wykonane przez prof. Szajnę - malarstwo (olej, akryl), collage, rysunki
42
od roku 1997
Darowizna prof. Józefa Szajny i Bożeny Sierosławskiej-Szajna dla Skarbu Państwa z przeznaczeniem do stałej ekspozycji w Szajna Galerii w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie zawierająca obiekty wykonane przez prof. Szajnę - malarstwo (olej, akryl), collage, rysunki
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki111
program teatralny555
afisz555
plakat555
zdjęcia222
recenzje111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób