Teatr Polski

ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań

Rok
  2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marcin AdamczakMarcin AdamczakMarcin AdamczakJakub Romaniak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:ReferentReferentReferentArchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniawyższe studia archiwalne
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Referat podczas XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki pt. ,,Teatralia Teatru Polskiego w Poznaniu".
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuz powodu kłopotów lokalowych część zbiorów w depozycie w bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, pl.Wolności 19z powodu kłopotów lokalowych część zbiorów w depozycie w bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, pl.Wolności 19Z powodu kłopotów lokalowych dokumentacja artystyczna wytworzona do roku 2000 znajduje się w depozycie w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy pl.Wolności 19, tel.: 61-88-58-928. Wszelkie materiały są wypożyczane w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.Z powodu kłopotów lokalowych dokumentacja artystyczna wytworzona do roku 2000 znajduje się w depozycie w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy pl.Wolności 19, tel.: 61-88-58-928. Wszelkie materiały są wypożyczane w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnicapiwnicapiwnicapiwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIENIETAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książkiksiążkiksiążkiksiążki
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnaturwedług sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:wypożyczanie za zgodą dyrektora teatruwypożyczanie za zgodą dyrektora teatruwypożyczanie za zgodą dyrektora teatruwypożyczanie za zgodą dyrektora teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:na prośbę studentów i pracowników uczelni w oparciu o pisemną prośbę ich przełożonego.na prośbę studentów i pracowników uczelni w oparciu o pisemną prośbę ich przełożonego. Studentom i pracownikom uczelni w oparciu o pisemną prośbę ich przełożonych. Studentom i pracownikom uczelni w oparciu o pisemną prośbę ich przełożonych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2008201120142017
programy teatralne
od roku 1945
plakaty
od roku 1945
afisze
od roku 1945
zestawy fotografii
od roku 1945
wycinki prasowe
od roku 1945
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2008201120142017
— brak danych do wyświetlenia —