Teatr Muzyczny

ul. Niezłomnych 1 e, 61-894 Poznań

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Przemysław WojciechowskiPrzemysław WojciechowskiJolanta Kin
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Pracownik Archiwum PaństwowegoPracownik Archiwum Państwowego w PoznaniuPracownik Teatru Muzycznego w Poznaniu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:wyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalnekurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuNiektóre z materiałów znajdują się również w Archiwum Państwowym w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 PoznańPaństwowym w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań Fotografie, afisz, plakat ze spektaklu "Pocałunek Czanity"
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie wydzielone przystosowane dla potrzeb archiwumpomieszczenie wydzielone przystosowane dla potrzeb ARCHIWUM TEATRUpomieszczenie wydzielone przystosowane dla potrzeb ARCHIWUM TEATRU
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Wydawnictwa jubileuszoweWydawnictwa jubileuszowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, Wydawnictwo Miejskie w Poznaniupracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
Sposób udostępniania dokumentacji:Wgląd na miejscu ew.kserokopia. Dla instytucji z protokołem przekazania i odbioru.Wgląd na miejscu ew. kserokopia. Dla instytucji z protokołem przekazania i odbioru. Regulamin korzystania z dokumentacji ujęto w INSTRUKCJI DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIUWgląd na miejscu ew. kserokopia. Dla instytucji z protokołem przekazania i odbioru. Regulamin korzystania z dokumentacji ujęto w INSTRUKCJI DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Np w celach wystawowych innym instytucjom.Np w celach wystawowych innym instytucjom, studentom do napisania prac licencjackich i magisterskich i artystom przygotowujacym się do spektakli.Np w celach wystawowych innym instytucjom, studentom do napisania prac licencjackich i magisterskich i artystom przygotowujacym się do spektakli.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie, przechowywaie, zabazpieczanie i udostepnianie dokumentacji artystycznej.Gromadzenie, przechowywaie, zabazpieczanie i udostepnianie dokumentacji artystycznej.
Regulamin korzystania z dokumentacji:Pobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne1956
od roku 2008
0
od roku 1956
0
od roku 1956
plakaty1956
od roku 2008
0
od roku 1956
0
od roku 1956
afisze1956
od roku 2008
0
od roku 1956
0
od roku 1956
zestawy fotografii1956
od roku 2008
0
od roku 1956
0
od roku 1956
wycinki prasowe1956
od roku 2008
0 (teki)
od roku 1956
Pracownik Teatru Muzycznego w Poznaniu - dział promocji i marketingu
0 (teki)
od roku 1956
Pracownicy Teatru Muzycznego w Poznaniu - dział promocji i marketingu
repertuary1956
od roku 2008
14
od roku 1973
11
od roku 1973
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1956
od roku 2008
0 (teki)
od roku 1956
0 (teki)
od roku 1956
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1956
od roku 2008
0 (teki)
od roku 1956
0 (teki)
od roku 1956
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1956
od roku 2008
4
od roku 1990
2
od roku 1990
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1956
od roku 2008
0
od roku 1973
2
od roku 1973
dokumentacja obchodów jubileuszowych1956
od roku 2008
Wydawnictwa na okoliczność jubileuszów np 25 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu 30 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu
7
od roku 1981
Wydawnictwa na okoliczność jubileuszów np 25 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 30 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 45 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 50-lecie Teatru Muzycznego w Poznaniu, Kurier Jubileuszowy 1956-2011 z okazji 55-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu i nagranie DVD z koncertu jubileuszowego.
7
od roku 1981
Wydawnictwa na okoliczność jubileuszów np 25 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 30 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 45 lat Teatru Muzycznego w Poznaniu, 50-lecie Teatru Muzycznego w Poznaniu, Kurier Jubileuszowy 1956-2011 z okazji 55-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu i nagranie DVD z koncertu jubileuszowego.
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)00
partytury muzyczne00
nagrania vhs/ cd/ dvd1956
od roku 2008
50
od roku 1956
50
od roku 1956
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru3
od roku 2000
Dokumentacja jubileuszy artystycznych dyrektora naczelnego artystycznego Teatru Muzycznego w Poznaniu Daniela Kustosika
3
od roku 2000
Dokumentacja jubileuszy artystycznych dyrektora naczelnego artystycznego Teatru Muzycznego w Poznaniu Daniela Kustosika
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny110
afisz110
plakat110
zdjęcia11 (teki)0 (teki)
recenzje11 (teki)0 (teki)
inne teksty00
projekty scenograficzne1500
teki
partytura muzyczna00
brak
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy100
rejestracja filmowa vhs/ dvd1500
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób