Teatr im. Juliusza Osterwy

ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin

  2011
Status organizacyjny:teatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna Nowak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:aktorka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:- "Jego siła nas urzekła" (szkice i wspomnienie z dziejów lubelskiego teatru 1944-1984) Wydawnictwo lubelskie 1985 - "Przez labirynt zwany teatr" (od "Wesela" do "Wesela" 1984-2006) - "Gazeta Teatralna" - osiem numerów dodatku do Gazety Wyborczej w Lublinie (Teatr lubelski w latach 1886-2006) - szereg artykułów publikowanych w prasie i programach teatru im.J.Osterwy": - "I mamy nowego Szekspira" (realizacja "Wesela" 1906-2006) - "Lubelscy Hamleci" (1822-2004) - "A to piorun nie wystrzelił" (realizacje "Balladyny" 1889- 2008) - "Własnymi siłami" (realizacje "Sędziów" 1909-2005) - "Cały lubelski high-life da sobie randez-vous na lubelskim przedstawieniu" (realizacja "Dożywocia" 1859- 2006) - "Żołnierz królowej Madagaskaru" (1879-2006) - "Lubelscy kochankowie z Werony" ("Romeo i Julia" 1861-2003) - "Prapremiera! Prapremiera?" - "Tylko dla dorosłych"
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Posiadamy bibliotekę teatralną dobrze zaopatrzoną w książki dotyczące historii teatru, plastyki teatralnej, liczne albumy a także cykle dramatów, które ukazały się drukiem.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, pracownicy telewizji, dokumentaliści, Koło Miłośników Teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Tylko w obecności osoby prowadzącej archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Poza archiwum wypożyczamy materiały w formie elektronicznej, kserokopie (nigdy oryginały). W ten sposób w ostatnich latach były przekazywane materiały na wystawy do Muzeum im.J.Czechowicza w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie), Teatru Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Scenografii, TVP.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Albert Camus powiedział - "aktor króluje w przemijaniu(...) jego sława jest najbardziej efemeryczna (...) zostawi nam najwyżej fotografię. Dlatego staramy się uchronić od zapomnienia wszystko to, co stanowi historię naszej sceny. To, że archiwum znajduje się w teatrze sprawia, że jego historią udaje nam się "zarazić" teatralną młodzież. Największym "hitem" są nagrane na płyty materiały archiwlane z lat 1886-1933.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne0
od roku 1945
plakaty
od roku 1944
afisze
od roku 1947
zestawy fotografii0
od roku 1944
wycinki prasowe(teki, segregatory, forma elektroniczna)
od roku 1944
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1945
dokumentacja obchodów jubileuszowych
- 15 lat lubelskiego teatru dramatycznego (1944-1959) - Teatr lubelski (materiały pamiątkowe) - Lubelski teatr dramatyczny 1944-1979 - Jego siła nas urzekła (1944-1984) - 40 lat mineło (1944-1984) - 4 numery dodatku Jubileuszowego do programów - Przez labirynt zwany teatr (1984-2006)
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1947
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1947
partytury muzyczne
od roku 1949
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
- recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Zofii Stefańskiej od 1948 r. - recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Andrzeja Chmielarczyka od 1944 r.
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny10
afisz5
plakat1
zdjęcia0 (teki, segragatory)
recenzje(segragatory)
projekty scenograficzne
gromadzone w tekach
partytura muzyczna
ostatnio partytury muzyczne były przekazywane w fomie elektronicznej (płyty cd) i znajdują się w archiwum audiowizualnym
świadectwa eksploatacji spektaklu:zmiany w obsadzie