Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Rynek 39, 59-220 Legnica

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria CzerniatowiczMaria CzerniatowiczMaria Czerniatowicz
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Główny specjalista ds. pracowniczychGłówny specjalista ds. pracowniczychGłówny specjalista ds. pracowniczych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Dokumentacja kat. A za lata 1997-1991
Usytuowanie archiwum w teatrze:strychstrychstrych
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:w ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszyw ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszyw ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszy
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówstudenci/ uczniowiestudenci/ uczniowiew ostatnich 3 latach nie korzystano z zasobów
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu do przeglądania i fotografie cyfrowena miejscu do przeglądania i fotografie cyfrowew ostatnich 3 latach nie korzystano z zasobów
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie było takiej sytuacjinie było takiej sytuacjinie było takiej sytuacji
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:W teatrze nie ma typowego archiwum artystycznego. W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja z funkcjonowania całego teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne
od roku 1977

od roku 1991
plakaty
od roku 1977

od roku 1991
afisze
od roku 1977

od roku 1991
zestawy fotografii
od roku 1977

od roku 1991
wycinki prasowe
od roku 1977
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB
(teczki)
od roku 1991
we własnym zakresie
repertuary
od roku 1977

od roku 1991
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1987
Księzki :Monografia X lat Dwadzieścia lat - subiektywna historia legnickiego teatru 30 - lecie legnickiej sceny

od roku 1997
Dwadzieścia lat - subiektywna historia legnickiego teatru 30 - lecie legnickiej sceny
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny111
afisz111
plakat111
zdjęcia11 (teczka)1 (teczka)
recenzje111 (teczka)
inne teksty0
projekty scenograficzne111
teczka
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób