Teatr Ludowy

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria KlotzerMaria KlotzerMaria Klotzer
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literackisekretarz literackisekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Wydawnictwa jubileuszowe, katalogi wystaw dotyczących naszego Teatru, które miały miejsce w innych instytucjach
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji: - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu Regulamin regulują przepisy kancelaryjno-archiwalne rozdział VII
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze sztuk studentom i działom literackim innych teatrówdokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze sztuk studentom i działom literackim innych teatrówdokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:-przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum artystycznego, -przechowywanie i ewindencja dokumentacji artystycznej, -udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum artystycznym.
Regulamin korzystania z dokumentacji:Pobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne3300
od roku 1955
1000
od roku 1955
1220
od roku 1955
plakaty1400
od roku 1955
1000
od roku 1955
1066
od roku 1955
afisze500
od roku 1955
300
od roku 1955
336
od roku 1955
zestawy fotografii300
od roku 1955
330
od roku 1955
347
od roku 1955
wycinki prasowe300
od roku 1955
GLOB
330 (teki)
od roku 1955
GLOB
347 (teki)
od roku 1955
repertuary
od roku 1955

od roku 1955
0
od roku 1955
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety100
od roku 1955
100 (teki)
od roku 1955
107 (teki)
od roku 1955
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")200
od roku 1955
150 (teki)
od roku 1955
150 (teki)
od roku 1955
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1955

od roku 1955
0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1955
0
od roku 1955
0
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
dokumentacja wystaw19550
od roku 1955
-
0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych200
od roku 1955
200
od roku 1955
499
od roku 1955
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1955
330
od roku 1955
343
od roku 1955
partytury muzyczne
od roku 1955

od roku 1955
16
od roku 1955
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1986
50
od roku 1986
63
od roku 1955
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1955

od roku 1955
0
pamiątki artystów
od roku 1955

od roku 1955
0
zdeponowane eksponaty, dary
od roku 1955

od roku 1955
0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski111
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny555
afisz111
plakat111
zdjęcia101010 (teki, koperty szare)
recenzje111 (teki, koperty szare)
inne teksty111
projekty scenograficzne111
partytura muzyczna111
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób