Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"

ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice

Rok
  20082014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna Sikora
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegokurs archiwalny drugiego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnicapiwnica
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki (biblioteka)książki (biblioteka), zdjęcia, programy, plakaty, nagrania spektakli
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIETAK
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, nauczyciele i instruktorzy teatrów amatorskichpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, nauczyciele i instruktorzy teatrów amatorskich
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie rewersu, na krótki okres, ewentualnie jest kserowanaza zgodą dyrekcji teatru, na podstawie rewersu, na krótki okres, ewentualnie jest kserowana
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana - najczęściej są to teksty sztuk, wydawnictwa, rejestracje filmowe, zdjęcia, czyli te dokumenty z których trudno skorzystać na miejscu lub potrzebne są do skopiowania np w pracy magisterskiejdokumentacja jest wypożyczana wyłącznie za zgodą dyrekcji- najczęściej są to kserokopie tekstów sztuk, wydawnictwa, kopie rejestracji filmowych, zdjęcia, czyli te dokumenty z których trudno skorzystać na miejscu lub potrzebne są np. w celach wystawienniczych
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082014
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082014
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny11
afisz11
plakat11
zdjęcia1 (zestaw wybranych zdjęć oraz CD z zapisem całego serwisu fotograficznego)
projekty scenograficzne1
rzadko oryginały projektów, w większości kolorowe kserokopie
partytura muzyczna11
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób