Teatr im. Aleksandra Fredry

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

  2008
Status organizacyjny:teatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Małgorzata Urbaniak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe, oddział w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, tel. +48 61 426 18 17
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie w foyer teatru przystosowane na potrzeby przechowywania dokumentacji
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:księgozbiór biblioteki teatralnej zawiera książki z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, również niektóre wybiórczo gromadzone programy teatralne, egzemplarze sztuk i periodyki np.: "Teatr", "Dialog"
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawcy
Sposób udostępniania dokumentacji:można przejrzeć materiały na miejscu w teatrze po uprzednim uzgodnieniu terminu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentów zgromadzonych w teczkach nie wypożyczmy na zewnątrz. Do celów naukowych udostępniamy kserokopie wykonane na miejscu w teatrze. Wykorzystanie materiałów w publikacjach i na wystawach jest traktowane indywidualnie. Materiały udostępniamy na podstawie protokołu.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2008
programy teatralne
od roku 1946
plakaty
od roku 1960
afisze
od roku 1946
zestawy fotografii
od roku 1946
wycinki prasowe
od roku 1946
do roku 1989 biuro wycinków prasowych GLOB; obecnie nie jest prowadzona współpraca
repertuary
od roku 1946
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 1946
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1946
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1946
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1946
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1966
40 lat Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie Teatr im. Aleksandra Fredry, Poznań 2006 (wydawnictwo z okazji 60-lecia Teatru)
dokumentacja wystaw5
od roku 1992
- Teatr Henryka Tomaszewskiego. Gnieźnieńskie inscenizacje Henryka Tomaszewskiego, marzec 2003 - Wystawa prezentująca działalność artystyczną Teatru im. Aleksandra Fredry w latach 1990-2002, październik 2003
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1946
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1946
partytury muzyczne300
od roku 1946
nagrania vhs/ cd/ dvd101
od roku 1991
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1946
pamiątki artystów
od roku 1946
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2008
program teatralny30
afisz30
plakat10
zdjęcia70
recenzje15
inne teksty1
projekty scenograficzne60
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób