Opera Bałtycka

al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

  2008
Status organizacyjny:teatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Teresa Czyż-Manthey
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. archiwalnych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu - Archiwum Państwowe w Gdańsku - dokumentacja z lat 1950-1993 zawierająca komplet dokumentacji składający się z programów, fotografii, plakatów, afiszy, recenzji, projektów kostiumów i scenografii
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie podania dokumenty są udostępniane przez archiwistę na miejscu w bibliotece; możliwość wykonania kserokopii, notatek lub zdjęć
Możliwość wypożyczania dokumentacji:w wyjątkowych przypadkach np. z okazji wystaw jubileuszowych, okolicznościowych
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2008
programy teatralne212
od roku 1994
plakaty212
od roku 1994
afisze106
od roku 1994
zestawy fotografii800
od roku 1994
wycinki prasowe150
od roku 1994
repertuary224
od roku 1994
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety10
od roku 1994
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")250
od roku 1994
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą3
od roku 1994
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie2
od roku 1994
dokumentacja obchodów jubileuszowych2
od roku 1994
- 10-lecie PO i FB - Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka - 40-lecie PO i FB 1945-1985 - 50-lecie Państwowej Opery Bałtyckiej
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1995
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2008
egzemplarz sztuki4
egzemplarz reżyserski3
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny4
afisz4
plakat4
zdjęcia20
recenzje5
inne teksty2
projekty scenograficzne14
partytura muzyczna2
partytura scenograficzna2
zapis dźwiękowy3
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób