Teatr im. Adama Mickiewicza

ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa

  2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:MIROSŁAW KUREK
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:PLASTYK-MODELATOR
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:ZA ZGODĄ DYREKCJI, WGLĄD I KOPIOWANIE NA MIEJSCU.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:WYŁĄCZNIE W CELU EKSPOZYCJI NA WYSTAWACH
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:1.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI Z BIEŻĄCYCH SZTUK 2.UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 3.DBAŁOŚĆ O ZGROMADZONE MATERIAŁY
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne
od roku 1952
plakaty
od roku 1990
afisze
od roku 1952
zestawy fotografii
od roku 1952
wycinki prasowe(TEKI)
od roku 1952
repertuary
od roku 2000
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety(TEKI)
od roku 1952
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(TEKI)
od roku 1952
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
120 LAT TEATRU W CZĘSTOCHOWIE
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 1984
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia0 (TEKI)
recenzje0 (TEKI)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
DOKUMENTACJA SCENOGRAFICZNA GROMADZONA JEST WE WSPÓLNYCH TECZKACH Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ, PLAKATAMI, PROGRAMAMI , AFISZAMI I RECENZJAMI.
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień