Opera Śląska

ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom

Rok
  20082011
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jarosław RogalińskiJarosław Rogaliński
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Tadeusz Kijonka (kier.), Jarosław Rogaliński (prac.)Tadeusz Kijonka (kier.), Jarosław Rogaliński (prac.)
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Katowicach - na nasz wniosek z braku miejsca na bieżąco przyjmowane materiały przekazano tablice zdjęciowe(duplikaty istniejących w Archiwum Art. zdjęć i plakatów )
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:teczki zdjęciowe (z premier)- skany materiałów fizycznych . Zbiory z lat 1945 - 1955 jak i wybiórczo zdjęcia z niektórych pozycji premierowych do chwili obecnej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:np. "Pół wieku Opery Śląskiej" (1945-2000), red. i oprac. Tadeusz Kijonka, foldery jubileuszowe, sceny jak i artystów, plakaty upamiętniające rocznice, zdjęcia spektakli jubileuszowych i jubileuszy artystów (np. jubileusz 60-lecia Opery Śląskiej, 100-lecia gmachu Opery Śląskiej)np. "Pół wieku Opery Śląskiej" (1945-2000), red. i oprac. Tadeusz Kijonka, foldery jubileuszowe, sceny jak i artystów, plakaty upamiętniające rocznice, zdjęcia spektakli jubileuszowych i jubileuszy artystów (np. jubileusz 60-lecia Opery Śląskiej, 100-lecia gmachu Opery Śląskiej)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, Dział Imprez i Reklamy na potrzeby tworzonych na bieżąco materiałów rekalmowych Teatru; Kierownik literacki, Dział techniczny (projekty scenograficzne), Magazyn kostiumów (zdjęcia) przy wznowieniach przedstawień, Koordynacja Pracy Artystycznejpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, Dział Imprez i Reklamy na potrzeby tworzonych na bieżąco materiałów rekalmowych Teatru; Kierownik literacki, Dział techniczny (projekty scenograficzne), Magazyn kostiumów (zdjęcia) przy wznowieniach przedstawień, Koordynacja Pracy Artystycznej
Sposób udostępniania dokumentacji:materiał udostępniane są najczęściej w formie cyfrowej (zeskanowanej , powielone) bądż fizycznej ( dla osób z zewnątrz w takim przypadku wymagana jest naogół zgoda Dyrekcji)
Możliwość wypożyczania dokumentacji:np. wystawy, Konkurs Wokalistyki im. Adama Didura, reklama spektaklu w miejscach ich wystawiania (spektakle wyjazdowe)tak , np. wystawy, Konkurs Wokalistyki im. Adama Didura, reklama spektaklu w miejscach ich wystawiania (spektakle wyjazdowe)
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie , przetwarzanie , udostępnianie itd.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  20082011
programy teatralne10
od roku 2007
10
od roku 1955
plakaty10
od roku 1967
afisze10
od roku 1967
zestawy fotografii1
od roku 1945
wycinki prasowe1 (teczki biurowe (prasa z danej premiery oraz chronologicznie od 1957), pudełka tekturowe (zdj. fizyczne) , CD (zdj. cyfrowe) ,szafy - szuflady (plakaty i afisze), regały (programy itp.))
od roku 1945
GLOB(współpraca z lat wcześniejszych) ; TAI Press ( współpraca obecna )ponadto wyszukiwanie informacji prasowych przez Dział Imprez i Reklamy Opery Śląskiej i dostarczanie ich Archiwum Art.
repertuary1
od roku 1995
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1 (teczka (format dostosowany do wielkości projektów))
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (teczka z pozostałymi projektami , planami)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1957
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 1957
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 1955
Książka " Pół wieku Opery Śląskiej " ; książka " Opera Śląska 1945-1955 " itp. afisz , plakat , zdjęcia , prasa
dokumentacja wystaw0
wzmianka prasowa z rocznika w którym miała miejsce wystawa , wydarzenie ...
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd1
od roku 1994
czasopisma teatralne1
od roku 2009
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów1
Bogdan Paprocki - zdjęcia , informacje z prasy w formie albumów z powklejanymi materiałami przez artystę ( rodzinę)
zdeponowane eksponaty, dary1
książki o tematyce związanej pośrednio bądż nie związanej z działalnością Opery jako wota należące niegdyś do arystów ( przekazane przez ich roodziny)np. " Narodne Nośnje Jugoslavije" -V.Kirin itp.
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  20082011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny1010
afisz1010
plakat1010
zdjęcia31 (pudełko tekturowe)
recenzje101 (teczka papierowa )
inne teksty0
projekty scenograficzne11
teczka z zawartością szkiców , planów itp. dotyczących premiery
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd22
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawieńprotokół z przedstawień