Opera Nova

ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

Rok
  200820112014
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Mirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenieMirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenieMirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenie
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Pracownicy Opera Nova: specjalnista ds. reklamy oraz Dział KadrPracownicy Opera Nova: specjalnista ds. reklamy oraz Dział Spraw PracowniczychKierownik Działu Spraw Pracowniczych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:wyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalne
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZYARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIETAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO AFISZE , PLAKATY 100 SZTUK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:PLAKATY , AFISZE , ZDJĘCIA i PROGRAMY
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu, możliwość zrobienia kserokopiina miejscu, możliwość zrobienia kserokopiina miejscu, możliwość zrobienia kserokopii
Możliwość wypożyczania dokumentacji:NIENIE
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:GROMADZENIE, REJESTROWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO OPERYGROMADZENIE, REJESTROWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO OPERY
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  200820112014
programy teatralne151
od roku 1956
151
od roku 1956
196
od roku 1986
plakaty120
od roku 1976
120
od roku 1976
196
od roku 1986
afisze147
od roku 1956
147
od roku 1956
196
od roku 1986
zestawy fotografii
od roku 1960

od roku 1960
196
od roku 1986
wycinki prasowe
www.wycinkiprasowe.pl
(TEKI)
od roku 1960
www.wycinkiprasowe.pl
196 (TEKI)
od roku 1986
repertuary156
od roku 1994
156
od roku 1994
196
od roku 1986
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety11114 (TEKI)
od roku 1969
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1000
od roku 1985
1000
od roku 1985
114 (TEKI)
od roku 1969
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1120
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1994

od roku 1994
21
od roku 1994
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 2006
- wydawnictwa jubileuszowe z okazji 30-lecia i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r.

- wydawnictwa jubileuszowe z okazji 30-lecia i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r., Alicja Weber "Z dziejów Opery w Bydgoszczy 1956-1994"
4
od roku 1966
Wydawnictwa jubileuszowe z okazji: - 10,30,40 i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r.,
dokumentacja wystaw033
od roku 2001
czasowe wystawy związane z konkretnymi przedstawieniami
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)00
partytury muzyczne00
nagrania vhs/ cd/ dvd01047
od roku 1993
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery

od roku 2006
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery
0
od roku 2006
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  200820112014
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny111
afisz111
plakat111
zdjęcia666 (TEKI)
recenzje111 (TEKI)
inne teksty111
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawieńliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawieńliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób